جهت سفارش چاپ کارت ویزیت لطفا با شماره 66922440 تماس بگیرید/. انواع کارت ویزیت:
  • چاپ کارت ویزیت چهارگوش :
گلاسه – سلفون مات – سلفون براق – سلفون مات مخملی – کتان آلمانی – کتان امبالی – سوسماری – طرح چرم براق
  • چاپ کارت ویزیت دورگرد، دورو:
طرح چرم براق – سلفون براق 500 عددی- سلفون براق 1000 عددی – سلفون مات 500 عددی – سلفنون مات 1000 عددیسلفون مات برجسته – سلفون مات طلا کوب – سلفون مات مخملی – سلفون مات مخملی برجسته –سلفون مات مخملی طلاکوب- لمینت برجسته – لمینت برجسته ویزیتی – لمینت برجسته مربع – لمینت برجسته مخملیلمینت برجسته مخملی مربع – لمینت برجسته طلا کوب – لمینت برجسته طلا کوب مربع – لمینت مات طلا کوبلمینت مات 500 و 1000 – لمینت مات ویزیتی – لمینت مات مربع – لمینت براق طلاکوب- لمینت براق 500 و 1000لمینت براق ویزیتی – لمینت براق مربع – لمینت مات طرح موج – لمینت براق طرح موج – سلفون مات پروانه ای
  • چاپ کارت ویزیت پی وی سی ( کارت ویزیت PVC ):
پی وی سی 300 میکرون 500 عددی – پی وی سی 500 میکرون  500 عددی – پی وی سی 500 میکرون 1000 عددیپی وی سی 760 میکرون 250 عددی – پی وی سی 760 میکرون 500 عددی – پی وی سی 760 میکرون 1000 عددیپی وی سی 760 متالیک – پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) 500 عددی