مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

صفر تا صد مراحل چاپ کتاب با مرکز تخصصی چاپ سخن

هر کتاب که نویسنده یا مترجم، متن دست نویس و خام (به اصلاح خبر) آن را به ناشر می سپرد، مراحلی را طی میکند تا شکل کتاب بگیرد و در فروشگاه ها و نمایشگاه های کتاب عرضه شود.

  • اولین مرحله از مراحل چاپ کتاب، مرحله بررسی نام دارد.در این مرحله، چند متخصص من خام نویسنده را از زوایای مختلف بررسی می کنند.
  • دومین مرحله، مرحله آماده سازی کتاب است. این مرحله از 3 زیر مرحله تشکیل می شود:

ویرایش ، حروف چینی ، و نمونه خوانی

  • در مرحله بعد که مرحله چاپ نام دارد، از نمونه بی غلط حاصل از مرحله آماده سازی، در بخش لیتوگرافی چاپخانه، فیلم و سپس زینک گرفته می شود.

زینک حاصل به همراه زینک طرح جلد کتاب در اختیار مسئول ماشین های چاپ (افست) قرار میگیرد و به تیراژ مشخص شده برای کتاب چاپ می شود.

در مرحله چاپ نیز یک متخصص چاپ که ناظر چاپ نام دارد، بر مراحل چاپ نظارت می کند.

  • در مرحله پایانی، یعنی مرحله صحافی، کتاب مجلد و برای توزیع و فروش آماده می شود.
مراحل چاپ کتاب

برای چاپ کتاب به صورت افست و دیجیتال کلیک کنید.

نویسندگان عزیز می توانند برای چاپ کتاب خود با انتشارات امید سخن در ارتباط باشند.