چاپ عمومی و چاپ اختصاصی چیست؟

چاپ اختصاصی و چاپ عمومی چیست و چه تفاوتهایی دارند؟

شیت اختصاصی یا به عبارتی چاپ اختصاصی همانطور که از نامش پیداست متعلق به یک نفر بوده و بر اساس نیاز یک نفر فرم بندی میشود.

طبیعتا در چنین شرایطی تمامی هزینه های شیت و یا زینک بر عهده سفارش دهنده می باشد درحالی که در فرم عمومی هزینه زینک میان چند نفر تقسیم شده در نتیجه قیمت نهایی کاهش می یابد.

از مزایای چاپ اختصاصی در سرعت چاپ آن است. از آن جهت که فرم برای یک نفر بسته می شود، لذا با سرعت بیشتری چاپ و آماده می شود.

از دیگر مزایای چاپ اختصاصی می توان به کیفیت رنگ و چاپ آن اشاره کرد.

**

–درصورتی که قیمت اولویت اول شماست، بهتر است از چاپ عمومی استفاده شود

— درصورتی که کیفیت چاپ و یا زمان اولویت اول شماست، بهتر است از چاپ اختصاصی استفاده شود.